Alexey Nikitin

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES EN FÍSICA

Alexey Nikitin

Física

2022

Proyecto: “Momento angular óptico para detectar moléculas quirales en nanoescala (nanoMOMENT)”.